Diensten

Resultancy ondersteunt ondernemers en management van ondernemingen en organisaties bij de volgende diensten:

  • het formuleren, uitvoeren, evalueren en bijstellen (Plan Do Check Act cyclus) van de bedrijfs- of organisatiestrategie,
  • het werven van (risico) kapitaal via financiers, informal investors, venture capitalists of crowdfunding en
  • bij het oriënteren op of tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, fusies en overnames

Afhankelijk van de aard, complexiteit en omvang van het vraagstuk en de behoefte van de opdrachtgever verschilt de begeleiding, de aanpak en de output. Resultancy denkt graag mee over het veranderen of verbeteren van uw bedrijf. In overleg met u worden processen en activiteiten doorgenomen.

Op basis van jarenlange managementervaring kan Resultancy u adviseren over mogelijkheden voor continuïteit of uitbreiding. Resultancy beschikt over een groot netwerk, dat wij inzetten in het belang van het resultaat. Denk hierbij aan accountants, fiscalisten, juristen, communicatie- en marketingadviseurs en investeerders.

Klankbord

Resultancy treedt op als strategisch klankbord voor directies, eigenaren van MKB- ondernemingen en in de Raad van Commissarissen in uiteenlopende branches en voor een breed scala aan onderwerpen. In samenspraak met de opdrachtgever wordt de inhoud en frequentie van overleg bepaald.

Startups en innovatie

Startende en innovatieve ondernemingen staat Resultancy bij met advies over het succesvol betreden van de markt met nieuwe producten en/of diensten. Van het bepalen van de strategie tot het werven van (risico)kapitaal adviseert en begeleidt Resultancy (startende) ondernemingen.

Werving van (risico)kapitaal

Resultancy kan helpen bij het werven van financiering bij banken en via crowdfunding of bij het werven van risicokapitaal via crowdfunding, informal investors en participatiemaatschappijen. Vanuit zijn kennis als bankdirecteur en investeerder kan Arjo adviseren bij het opstellen van een kapitaalaanvraag. Door het verbeteren van deze aanvraag en de bijbehorende plannen, waaronder het businessplan, het investerings- en financieringsplan en de meerjarenraming, neemt de kans op het verwerven van het (risico)kapitaal aanzienlijk toe.

Projectmanagement

Bij specifieke situaties zoals samenwerkingen, fusies, overname, bedrijfsoverdracht/-opvolging en internationalisatie van activiteiten kunt u Resultancy ook inschakelen voor projectmanagement.

Goede plannen en een goede uitvoering daarvan leiden tot resultaat. Daar staat Resultancy voor!