Aanpak

Goede plannen en een goede uitvoering leiden tot resultaat. Daaraan refereert de naam Resultancy.

Resultaat wordt beloond

Uniek aan de aanpak van Resultancy is dat het resultaat wordt beloond. Samen met ondernemers bepaalt Arjo van Trigt welke acties leiden tot het gewenste resultaat. Dit verlaagt het risico voor u, als ondernemer, omdat vooraf voordelige uurtarieven of een beperkte retainer fee worden afgesproken. Pas bij het behaalde resultaat is een succes fee verschuldigd. Op deze manier verlaagt Resultancy de drempel voor de opdrachtgever en verbindt zich aan het resultaat. Dit komt ten goede van uw onderneming en de duurzaamheid in de relatie met Resultancy.

Als u ondersteuning nodig heeft bij strategische, management of financiële vraagstukken, of als u een vraag heeft waarover u wilt sparren, maak dan vrijblijvend een afspraak of stel een vraag via het contactformulier.

Plan, do, check, act (PDCA)

Arjo werkt volgens het PDCA principe: plan, do, check, act. Hij is betrokken van het eerste idee tot de uitvoering. Ook daarna blijft hij betrokken om gezamenlijk met de opdrachtgever het plan en de uitvoering te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Effectiviteit boven efficiency

De aanpak van Resultancy richt zich meer op de effectiviteit dan op de efficiency. Dat wil zeggen dat Arjo zich meer op de opbrengsten focust dan op het terugdringen van kosten. Samen met de opdrachtgever onderzoekt hij welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het genereren van inkomsten.

Succes fee

Resultancy richt zich als consultant in haar opdrachten op het behalen van (specifieke) resultaten. De opdrachten worden in vergelijking met andere adviseurs tegen aantrekkelijke (uur)tarieven uitgevoerd. Bij het behalen van bijzondere resultaten door de inzet van de competenties van Arjo van Trigt en zijn netwerk wordt een vooraf afgesproken succes fee vergoed. Door deze aanpak kan u, als opdrachtgever tegen aantrekkelijke (uur)tarieven gebruik maken van de vaardigheden van Arjo van Trigt en zijn netwerk. Zowel de opdrachtgever en Resultancy profiteren in het geval van succes.

Minder risico bij kapitaal werven

Bij het werven van (risico) kapitaal wordt een relatief lage vaste (retainer) fee overeengekomen in combinatie met een succes fee. Deze worden alleen uitbetaald indien Resultancy slaagt in het werven van (een deel van) het kapitaal. Dit maakt het voor de opdrachtgever aantrekkelijker en minder risicovol om al in de opstartfase Resultancy in te huren.

Bij alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Resultaat telt en profijt is makkelijker te delen dan verlies.