Netwerk

Resultancy beschikt over een relevant netwerk van financiële, juridische en fiscale dienstverleners, organisatieadviseurs, communicatie en marketingbureaus, accountants/administratiekantoren en overheidsinstanties en ondernemers om de vraagstukken van opdrachtgevers adequaat op te lossen. Naast de beschikking over zijn eigen netwerk werkt Arjo van Trigt in de praktijk ook prima samen met de adviseurs van de opdrachtgever.

Met inzet van zijn netwerk en collega-adviseurs zijn (strategische) vraagstukken bij dienstverleners in de zorg, de bouw & installatie, IT branche, retail en (particulier) onderwijs tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd.

Kapitaalverwerving

In de afgelopen jaren heeft Arjo van Trigt voor start ups en MKB ondernemingen in de seed- en groeifase succesvol (risico) kapitaal verworven middels het netwerk. Met behulp van het netwerk is ook (risico) kapitaal verworven voor de overname van (delen van) bedrijven.

Bij een aantal van deze opdrachtgevers is hij betrokken geweest vanaf  het uitwerken van de financiële en ondernemingsplannen tot het verwerven van het kapitaal. Bij het uitwerken van de plannen is constructief samengewerkt met de adviseurs van de opdrachtgever en/of adviseurs uit het netwerk om een zo optimaal resultaat te behalen.

Afhankelijk van de kapitaalbehoefte en de fase van de onderneming wordt het (risico)kapitaal aangetrokken van één of meerdere partijen uit het financiële netwerk. Steeds meer blijkt de oplossing in de stapeling van financieringsbronnen gevonden te worden.

(Ver)koop/ Bedrijfsoverdracht en -opvolging

Bij overnames, fusies, bedrijfsoverdracht en -opvolging werkt Resultancy in beginsel samen met de juridische/fiscale adviseurs en accountant van beide partijen. Hierin kan hij een bemiddelende rol aannemen en de uiteenlopende belangen samenbrengen.

Indien de opdrachtgever geen relatie heeft met deze dienstverleners of wanneer het wenselijk is dat een andere adviseur ingeschakeld wordt, kunnen dienstverleners uit het netwerk van Resultancy ingeschakeld worden.

Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerken blijkt in de praktijk vaak een prima alternatief voor fusies/overnames. Resultancy praat met alle partijen om in de toekomst samen te werken op gebieden als inkoop, productie, marktbewerking, personele en/of administratieve organisatie en internationalisatie. Met name voor kleinere MKB-bedrijven en familiebedrijven kan samenwerking dé oplossing zijn voor knelpunten als gevolg van schaalgrootte, het ontbreken van specialismen et cetera.

Martijn de Boer, directeur CDDN: Arjo verdiept zich tot in de haarvaten van het bedrijf in de processen en bedrijfsvoering en handelt daarbij altijd naar eer en geweten. Ook in moeilijkere tijden weet hij het hoofd koel te houden en heeft pas een oordeel als hij hoor en wederhoor heeft gedaan.